Foto galeria Mazurski Maraton Rolkowy 2020

ZAKAZ KOPIOWANIA ZDJĘĆ ORAZ TEKSTÓW !Wszelkie prawa do zdjeć i opisów sa naszą własnością – kopiowanie całości lub jakiejkolwiek części oznacza naruszenie praw autorskich zgodnie z ustawa o ochronie praw autorskich i własności intelektualnej Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170>

Regulamin Sanitarny.

Regulamin Sanitarny 

Zasady związane z rozpoczęciem i prowadzeniem zawodów : 

 1. W razie podejrzenia infekcji na podstawie objawów klinicznych stanu zdrowia kogokolwiek następuje niezwłoczna izolacja oraz zgłoszenie do odpowiedniego organu: szpitala lub powiatowej stacji sanepidu i postępowanie zgodnie z zaleceniami tego organu (w tym pełnego wywiadu epidemiologicznego i zasad izolacji). 
 2. W sytuacji dodatniego testu na obecność koronawirusa, taka osoba zostaje wykluczona z udziału w zawodach .
 3. Wprowadzenie obowiązku badania temperatury osób wchodzących do strefy biura zawodów oraz start/meta przez upoważnioną przez organizatora osobę. Osoby z temperaturą wyższą niż 38 stopni Celsjusza nie mogą uczestniczyć w treningu lub zawodach. – W takiej sytuacji należy trzykrotnie powtórzyć badanie w odstępach 10 min. Decyzję o wykluczeniu osoby z uczestnictwa w zawodach podejmuje organizator zawodów. 
 4. Przy każdym wejściu do strefy zawodów będą pojemniki z płynem dezynfekującym. Każda osoba przemieszczająca się pomiędzy strefami dezynfekuje ręce płynem dezynfekującym.
 5. Osoby wykonujące swoje obowiązki w strefie zwodów muszą być zaopatrzone w maseczki i rękawiczki ochronne. 

Orgnizator jest uprawniony w szczególności do: 

 1. żądania wypełnienia formularza oceny medycznej w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem 2019-nCoV przez każdą osobę, która ma uczestniczyć w zawodach jakimkolwiek charakterze, 
 2. kierowania na badania osób, o których mowa w pkt 1, 
 3. kierowania na izolację domową, osób o których mowa w pkt 1, 
 4. wydawania wszelkich decyzji związanych z bezpieczeństwem epidemicznym zawodów, 
 5. wykluczania z uczestnictwa z zawodow oraz treningów każdej osoby w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem 2019-nCoV, 
 6. wydawania i cofania zgody na uczestniczenie przez każdą osobę w zawodach lub treningach w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem 2019-nCoV, 
 7. żądania podania adresu przebywania każdej osoby, która ma uczestniczyć w zawodach 
 8. dokonywania wiążącej interpretacji zapisów niniejszego regulaminu, 
 9. podejmowania wszelkich decyzji w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie.

Obowiązki zawodników uczestniczących w Mazurskim Maratonie Rolkowym: 

 1. Przestrzeganie przepisów niniejszego regulaminu i zaleceń państwowych dotyczących przebywania w miejscach publicznych,- https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia
 2. Przy wejściu do strefy zawodów każda osoba wchodząca do strefy musi poddać się badaniu temperatury ciała. 
 3. Obowiązek dezynfekcji rąk.
 4. Osoby przeybywające w strefie zwodów/biura zwodów mają obowiązek kożystania z maseczk ochoronnych. 
 5. Zachowanie dystansu 2 metrów w strefie biura zawodów. 
 6. Podanie na żądanie organizatora miejsca przebywania na terenie Polski 14 dni od startu w Mazurskim Maratonie Rolkowym . 
 7. Przebywanie we wskazanym miejscu na terenie Polski podczas obowiązkowej kwarantanny do czasu wykonania testu na obecność koronawirusa, 
 8. Natychmiastowe przekazanie organizatorowu informacji o skierowaniu do kwarantanny lub izolacji przez odpowiednie państwowe władze sanitarne (także w stosunku do mechanika), 
 9. Podporządkowanie się skierowaniu do poddania się testom na obecność koronawirusa przez orgnizatora, 
 10. Powstrzymanie się od opuszczania terytorium Polski w czasie, gdy obowiązuje przy wjeździe na jej terytorium kwarantanna, a także w sytuacji, gdy w kraju docelowym podróży obowiązuje kwarantanna po wjeździe do tego kraju, 
 11. Powstrzymanie się pomiędzy zawodami od wszelkich aktywności w dużych grupach osób, co sprzyja kontaktowi z koronawirusem 2019-nCoV, 
Opublikowano

Oświadczenie Dla Zawodników Startujących w Mazurskim Maratonie Rolkowym w Związku z Covid 19

Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu

12-200 Pisz ul. Warszawska 5

telefon: 0-87 423-23-78
faks: 0-87 423-27-80

ZALECENIA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW

 1. Każdy uczestnik zawodów (sportowiec, wolontariusz, osoba obsługująca) powinien regularnie sprawdzać swój stan zdrowia. Osoby, które czują się chore nie powinny uczestniczyć w zawodach.
 2. Zawodnik nie może brać udziału w zawodach jeśli:
  1. 1)  występują u niego objawy wskazujące na chorobę zakaźną,
  2. 2)  jest w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,
  3. 3)  zamieszkuje z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,
  4. 4)  w ciągu tygodnia miał kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lubskierowaną do izolacji.
 3. Uczestnik zawodów powinien zaopatrzyć się przed zawodami w podstawowy zestaw sanitarny(płyn/żel do dezynfekcji, maseczka ochronna, rękawiczki jednorazowe, woda, chusteczkihigieniczne).
 4. Uczestnicy zawodów są zobowiązani do stosowania się do obowiązujących norm sanitarnych,szczególnie dotyczących zasad etykiety oddechowej, praktyk w zakresie higieny rąk, dystansufizycznego.
 5. Uczestnicy zawodów są zobowiązani do przestrzegania ustalonych przez organizatora zasad,rozwiązań organizacyjnych bezpiecznego rozgrywania zawodów.
 6. Zawodnicy nie muszą korzystać z maseczek podczas startu i pokonywania trasy. Maseczkiobowiązują w pomieszczeniach (szatnia, biuro zawodów, toalety itp.).
 7. Należy zachować wymagane bezpieczne odległości pomiędzy zawodnikami w oczekiwaniu na start, pobranie wydruku z wynikiem.
 8. Należy ograniczyć do minimum przebywanie w miejscach zatłoczonych, nie stwarzać sytuacji sprzyjających zakażeniu, zachować bezpieczne odległości od innych osób.

Zawody dla dzieci

Mazurski Wyścig Rolkowy dla dzieci .

 • Dystans :300 m /wiek 4- 7lat / r.2017 – 2014 start godz. 10:00
 • Dystans :500 m /wiek 8-10 lat / r.2013 – 2011 start godz. 10:10
 • Dystans :1000m /wiek 11-14 lat/ r.2010 – 2007 start godz. 10:20

Prosimy o pobranie,wypełnienie oświadczenia zgody rodziców na udział nieletnich w zawodach .Dziękujemy.

http://mazurskimaratonrolkowy.pl/do-pobrania/

” Rolkuję na Mazurach bo nie mam siły w górach”

Wolontariuszem może być każdy.

Nieważne, czy masz 13 lat czy 93. Czy masz wolną godzinę w tygodniu, czy cały tydzień. Wystarczy, że wyrazisz chęć, a wspólnie znajdziemy zadanie dla Ciebie, dzięki któremu razem zorganizujemy najlepszy wolontariat rolkowy. Dołącz do nas, gwarantujemy wspaniałą zabawę i niezapomniane emocje sportowe!

Proponowane działania wolontariuszy:

1) Biuro zawodów:

• kontakt z zawodnikami w trakcie zapisów i w czasie poprzedzającym start
• pakiety startowe dla uczestników, ich przygotowanie i wydawanie
• obsługa biura, informacyjna i promocyjna
• działania Liderów wolontariatu, czyli szkolenie siebie i grup zadaniowych
• dobra zabawa!

2) Żywienie i opieka nad zawodnikami:

• punkty z napojami i przekąskami na trasie wyścigu – ich rozstawienie, obsługa i budowanie atmosfery wyścigu; działanie przeznaczone dla kilkunastoosobowych grup pod opieką Liderów
• podobne punkty z wodą do schłodzenia oraz punkty zabezpieczające trudne odcinki na trasie
• wsparcie punktów medycznych na trasie i służb porządkowych


3) Strefa startu/mety:

• depozyt (przyjmowanie rzeczy biegaczy na czas wyścigu, wydawanie na mecie)
• medale (dekorowanie zawodników na mecie)
• informacja w punktach rozstawionych w strefie startu/mety oraz w lotnych patrolach
• wspieranie służb porządkowych

.

  Program imprezy

  maraton rolki

  Program Imprezy 08.05.2021r.

  • 08:00-11:00 Rejestracja zawodników
  • 10:00-10:30 Zawody dla dzieci na dystansie 300/500/1000m.
  • 10:45 Wyścig fitness – 11 km
  • 11:00 Wyścig półmaraton – 21 km
  • 12:30 Wyścig główny maraton – 42 km
  • 15:30 Zakończenie zawodów
  • 16:00 Ceremonia wręczania nagród

  ” Rolkuję na Mazurach bo nie mam siły w górach”