Płatność

Płatność za pośrednictwem serwisu zapisów lub : 

 • Dorośli 95 zł    od 1.04.2022  wpisowe 105 zł
 • Dzieci 30 zł .

Konto bankowe / Bank account :

Mbank : PL  33 1140 2004 0000 3402 7914 8113

kod BIC/SWIFT   BREXPLPWMBK

 • lub/or  PayPal

https://paypal.me/mazurskimaraton

 • Payment via  PayPal
 • 105zł PLN   / 22,5 euro

Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi.

Pakiet Sponsorski

sponsor

Mazurski Maraton Rolkowy to jeden z największych maratonów wrotkarskich w Polsce. Mazurski Maraton Rolkowy to międzynarodowy wyścig na rolkach najlepszych zawodników z kraju i zagranicy.W naszym maratonie biorą udział mistrzowie świata, europy oraz Polski. W zawodach bierze udział ponad 500 zawodników .Wyścigi organizowane są na dystansie maratonu, półmaratonu oraz wyścig dla dzieci na dystansach 300m ,500m ,1000m.

Według raportu Event Marketing Institute 72 proc. konsumentów pozytywnie postrzega marki, które zapewniają pozytywne emocje poprzez wspieranie wydarzeń, a 74 proc. respondentów przyznaje, że zaangażowanie marki w sponsoring wydarzenia znacznie zwiększa szansę, że dokonają zakupu jej produktów… Podstawą sponsoringu jest wzajemność świadczeń. W zamian za przekazane środki (finansowe, rzeczowe lub w postaci usług) sponsorowany będzie promować i reprezentować imię sponsora. W ramach współpracy możesz zyskać reklamę w tradycyjnych mediach oraz mediach społecznościowych, 

Dołącz do grona sponsorów Mazurskiego Maratonu Rolkowego wybierając pakiet, zyskujesz skuteczne działania promocyjne, a przede wszystkim wdzięczność zwodników .

Oferta sponsorska  

 • logotyp sponsora na tablicy na scenie oraz na slajdach prezentacji 
 • wyczytanie sponsora przez prowadzącego 
 • prezentacja w mediach społecznościowych
 • baner w strefie startów oraz biurze zawodów
 • logotyp na numerach startowych 
 • możliwość wyłożenia materiałów promocyjnych, stoisko w strefie biura zawodów
 • uczestnictwo przedstawiciela sponsora w rozdaniu nagród

Koszt pakietu: 2500 zł + 23% VAT 

Jeśli potrzebują Państwo więcej informacji, prosimy o kontakt z nami: maratonmazurski@gmail.com

Foto Galeria 2020

ZAKAZ KOPIOWANIA ZDJĘĆ ORAZ TEKSTÓW !Wszelkie prawa do zdjeć i opisów sa naszą własnością – kopiowanie całości lub jakiejkolwiek części oznacza naruszenie praw autorskich zgodnie z ustawa o ochronie praw autorskich i własności intelektualnej Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170>

Regulamin Sanitarny.

Regulamin Sanitarny

Zasady związane z rozpoczęciem i prowadzeniem zawodów : 

 1. W razie podejrzenia infekcji na podstawie objawów klinicznych stanu zdrowia kogokolwiek następuje niezwłoczna izolacja oraz zgłoszenie do odpowiedniego organu: szpitala lub powiatowej stacji sanepidu i postępowanie zgodnie z zaleceniami tego organu (w tym pełnego wywiadu epidemiologicznego i zasad izolacji). 
 2. W sytuacji dodatniego testu na obecność koronawirusa, taka osoba zostaje wykluczona z udziału w zawodach .
 3. Wprowadzenie obowiązku badania temperatury osób wchodzących do strefy biura zawodów oraz start/meta przez upoważnioną przez organizatora osobę. Osoby z temperaturą wyższą niż 38 stopni Celsjusza nie mogą uczestniczyć w treningu lub zawodach. – W takiej sytuacji należy trzykrotnie powtórzyć badanie w odstępach 10 min. Decyzję o wykluczeniu osoby z uczestnictwa w zawodach podejmuje organizator zawodów. 
 4. Przy każdym wejściu do strefy zawodów będą pojemniki z płynem dezynfekującym. Każda osoba przemieszczająca się pomiędzy strefami dezynfekuje ręce płynem dezynfekującym.
 5. Osoby wykonujące swoje obowiązki w strefie zwodów muszą być zaopatrzone w maseczki i rękawiczki ochronne. 

Orgnizator jest uprawniony w szczególności do: 

 1. żądania wypełnienia formularza oceny medycznej w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem 2019-nCoV przez każdą osobę, która ma uczestniczyć w zawodach jakimkolwiek charakterze, 
 2. kierowania na badania osób, o których mowa w pkt 1, 
 3. kierowania na izolację domową, osób o których mowa w pkt 1, 
 4. wydawania wszelkich decyzji związanych z bezpieczeństwem epidemicznym zawodów, 
 5. wykluczania z uczestnictwa z zawodow oraz treningów każdej osoby w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem 2019-nCoV, 
 6. wydawania i cofania zgody na uczestniczenie przez każdą osobę w zawodach lub treningach w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem 2019-nCoV, 
 7. żądania podania adresu przebywania każdej osoby, która ma uczestniczyć w zawodach 
 8. dokonywania wiążącej interpretacji zapisów niniejszego regulaminu, 
 9. podejmowania wszelkich decyzji w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie.

Obowiązki zawodników uczestniczących w Mazurskim Maratonie Rolkowym: 

 1. Przestrzeganie przepisów niniejszego regulaminu i zaleceń państwowych dotyczących przebywania w miejscach publicznych,- https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia
 2. Przy wejściu do strefy zawodów każda osoba wchodząca do strefy musi poddać się badaniu temperatury ciała. 
 3. Obowiązek dezynfekcji rąk.
 4. Osoby przeybywające w strefie zwodów/biura zwodów mają obowiązek kożystania z maseczk ochoronnych. 
 5. Zachowanie dystansu 2 metrów w strefie biura zawodów. 
 6. Podanie na żądanie organizatora miejsca przebywania na terenie Polski 14 dni od startu w Mazurskim Maratonie Rolkowym . 
 7. Przebywanie we wskazanym miejscu na terenie Polski podczas obowiązkowej kwarantanny do czasu wykonania testu na obecność koronawirusa, 
 8. Natychmiastowe przekazanie organizatorowu informacji o skierowaniu do kwarantanny lub izolacji przez odpowiednie państwowe władze sanitarne (także w stosunku do mechanika), 
 9. Podporządkowanie się skierowaniu do poddania się testom na obecność koronawirusa przez orgnizatora, 
 10. Powstrzymanie się od opuszczania terytorium Polski w czasie, gdy obowiązuje przy wjeździe na jej terytorium kwarantanna, a także w sytuacji, gdy w kraju docelowym podróży obowiązuje kwarantanna po wjeździe do tego kraju, 
 11. Powstrzymanie się pomiędzy zawodami od wszelkich aktywności w dużych grupach osób, co sprzyja kontaktowi z koronawirusem 2019-nCoV, 

Oświadczenie Dla Zawodników Startujących w Mazurskim Maratonie Rolkowym w Związku z Covid 19

Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu

12-200 Pisz ul. Warszawska 5

telefon: 0-87 423-23-78
faks: 0-87 423-27-80

ZALECENIA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW

 1. Każdy uczestnik zawodów (sportowiec, wolontariusz, osoba obsługująca) powinien regularnie sprawdzać swój stan zdrowia. Osoby, które czują się chore nie powinny uczestniczyć w zawodach.
 2. Zawodnik nie może brać udziału w zawodach jeśli:
  1. 1)  występują u niego objawy wskazujące na chorobę zakaźną,
  2. 2)  jest w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,
  3. 3)  zamieszkuje z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,
  4. 4)  w ciągu tygodnia miał kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lubskierowaną do izolacji.
 3. Uczestnik zawodów powinien zaopatrzyć się przed zawodami w podstawowy zestaw sanitarny(płyn/żel do dezynfekcji, maseczka ochronna, rękawiczki jednorazowe, woda, chusteczkihigieniczne).
 4. Uczestnicy zawodów są zobowiązani do stosowania się do obowiązujących norm sanitarnych,szczególnie dotyczących zasad etykiety oddechowej, praktyk w zakresie higieny rąk, dystansufizycznego.
 5. Uczestnicy zawodów są zobowiązani do przestrzegania ustalonych przez organizatora zasad,rozwiązań organizacyjnych bezpiecznego rozgrywania zawodów.
 6. Zawodnicy nie muszą korzystać z maseczek podczas startu i pokonywania trasy. Maseczkiobowiązują w pomieszczeniach (szatnia, biuro zawodów, toalety itp.).
 7. Należy zachować wymagane bezpieczne odległości pomiędzy zawodnikami w oczekiwaniu na start, pobranie wydruku z wynikiem.
 8. Należy ograniczyć do minimum przebywanie w miejscach zatłoczonych, nie stwarzać sytuacji sprzyjających zakażeniu, zachować bezpieczne odległości od innych osób.

Zawody dla dzieci

Mazurski Wyścig Rolkowy dla dzieci .

Dystans :300 m /wiek 4- 7lat – start godz. 10:00

Dystans :500 m /wiek 8-10 lat – start godz. 10:10

Dystans :1000m /wiek 11-14 lat – start godz. 10:20

Prosimy o pobranie,wypełnienie oświadczenia zgody rodziców na udział nieletnich w zawodach .Dziękujemy.

http://mazurskimaratonrolkowy.pl/do-pobrania/

” Rolkuję na Mazurach bo nie mam siły w górach”

Wolontariuszem może być każdy.

Nieważne, czy masz 13 lat czy 93. Czy masz wolną godzinę w tygodniu, czy cały tydzień. Wystarczy, że wyrazisz chęć, a wspólnie znajdziemy zadanie dla Ciebie, dzięki któremu razem zorganizujemy najlepszy wolontariat rolkowy. Dołącz do nas, gwarantujemy wspaniałą zabawę i niezapomniane emocje sportowe!

Proponowane działania wolontariuszy:

1) Biuro zawodów:

• kontakt z zawodnikami w trakcie zapisów i w czasie poprzedzającym start
• pakiety startowe dla uczestników, ich przygotowanie i wydawanie
• obsługa biura, informacyjna i promocyjna
• działania Liderów wolontariatu, czyli szkolenie siebie i grup zadaniowych
• dobra zabawa!

2) Żywienie i opieka nad zawodnikami:

• punkty z napojami i przekąskami na trasie wyścigu – ich rozstawienie, obsługa i budowanie atmosfery wyścigu; działanie przeznaczone dla kilkunastoosobowych grup pod opieką Liderów
• podobne punkty z wodą do schłodzenia oraz punkty zabezpieczające trudne odcinki na trasie
• wsparcie punktów medycznych na trasie i służb porządkowych


3) Strefa startu/mety:

• depozyt (przyjmowanie rzeczy biegaczy na czas wyścigu, wydawanie na mecie)
• medale (dekorowanie zawodników na mecie)
• informacja w punktach rozstawionych w strefie startu/mety oraz w lotnych patrolach
• wspieranie służb porządkowych

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt : maratonmazurski@gmail.com

.