Oświadczenie Dla Zawodników Startujących w Mazurskim Maratonie Rolkowym w Związku z Covid 19

Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu

12-200 Pisz ul. Warszawska 5

telefon: 0-87 423-23-78
faks: 0-87 423-27-80

ZALECENIA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW

 1. Każdy uczestnik zawodów (sportowiec, wolontariusz, osoba obsługująca) powinien regularnie sprawdzać swój stan zdrowia. Osoby, które czują się chore nie powinny uczestniczyć w zawodach.
 2. Zawodnik nie może brać udziału w zawodach jeśli:
  1. 1)  występują u niego objawy wskazujące na chorobę zakaźną,
  2. 2)  jest w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,
  3. 3)  zamieszkuje z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,
  4. 4)  w ciągu tygodnia miał kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lubskierowaną do izolacji.
 3. Uczestnik zawodów powinien zaopatrzyć się przed zawodami w podstawowy zestaw sanitarny(płyn/żel do dezynfekcji, maseczka ochronna, rękawiczki jednorazowe, woda, chusteczkihigieniczne).
 4. Uczestnicy zawodów są zobowiązani do stosowania się do obowiązujących norm sanitarnych,szczególnie dotyczących zasad etykiety oddechowej, praktyk w zakresie higieny rąk, dystansufizycznego.
 5. Uczestnicy zawodów są zobowiązani do przestrzegania ustalonych przez organizatora zasad,rozwiązań organizacyjnych bezpiecznego rozgrywania zawodów.
 6. Zawodnicy nie muszą korzystać z maseczek podczas startu i pokonywania trasy. Maseczkiobowiązują w pomieszczeniach (szatnia, biuro zawodów, toalety itp.).
 7. Należy zachować wymagane bezpieczne odległości pomiędzy zawodnikami w oczekiwaniu na start, pobranie wydruku z wynikiem.
 8. Należy ograniczyć do minimum przebywanie w miejscach zatłoczonych, nie stwarzać sytuacji sprzyjających zakażeniu, zachować bezpieczne odległości od innych osób.