Płatność

Płatność za pośrednictwem serwisu zapisów lub : 

 • Dorośli 95 zł    od 1.04.2022  wpisowe 105 zł
 • Dzieci 30 zł .

Konto bankowe / Bank account :

Mbank : PL  33 1140 2004 0000 3402 7914 8113

kod BIC/SWIFT   BREXPLPWMBK

 • lub/or  PayPal

https://paypal.me/mazurskimaraton

 • Payment via  PayPal
 • 105zł PLN   / 22,5 euro

Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi.

Pakiet Sponsorski

sponsor

Mazurski Maraton Rolkowy to jeden z największych maratonów wrotkarskich w Polsce. Mazurski Maraton Rolkowy to międzynarodowy wyścig na rolkach najlepszych zawodników z kraju i zagranicy.W naszym maratonie biorą udział mistrzowie świata, europy oraz Polski. W zawodach bierze udział ponad 500 zawodników .Wyścigi organizowane są na dystansie maratonu, półmaratonu oraz wyścig dla dzieci na dystansach 300m ,500m ,1000m.

Według raportu Event Marketing Institute 72 proc. konsumentów pozytywnie postrzega marki, które zapewniają pozytywne emocje poprzez wspieranie wydarzeń, a 74 proc. respondentów przyznaje, że zaangażowanie marki w sponsoring wydarzenia znacznie zwiększa szansę, że dokonają zakupu jej produktów… Podstawą sponsoringu jest wzajemność świadczeń. W zamian za przekazane środki (finansowe, rzeczowe lub w postaci usług) sponsorowany będzie promować i reprezentować imię sponsora. W ramach współpracy możesz zyskać reklamę w tradycyjnych mediach oraz mediach społecznościowych, 

Dołącz do grona sponsorów Mazurskiego Maratonu Rolkowego wybierając pakiet, zyskujesz skuteczne działania promocyjne, a przede wszystkim wdzięczność zwodników .

Oferta sponsorska  

 • logotyp sponsora na tablicy na scenie oraz na slajdach prezentacji 
 • wyczytanie sponsora przez prowadzącego 
 • prezentacja w mediach społecznościowych
 • baner w strefie startów oraz biurze zawodów
 • logotyp na numerach startowych 
 • możliwość wyłożenia materiałów promocyjnych, stoisko w strefie biura zawodów
 • uczestnictwo przedstawiciela sponsora w rozdaniu nagród

Koszt pakietu: 2000 zł + 23% VAT 

Jeśli potrzebują Państwo więcej informacji, prosimy o kontakt z nami: maratonmazurski@gmail.com

Foto Galeria 2020

ZAKAZ KOPIOWANIA ZDJĘĆ ORAZ TEKSTÓW !Wszelkie prawa do zdjeć i opisów sa naszą własnością – kopiowanie całości lub jakiejkolwiek części oznacza naruszenie praw autorskich zgodnie z ustawa o ochronie praw autorskich i własności intelektualnej Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170>

Regulamin Sanitarny.

Regulamin Sanitarny

Zasady związane z rozpoczęciem i prowadzeniem zawodów : 

 1. W razie podejrzenia infekcji na podstawie objawów klinicznych stanu zdrowia kogokolwiek następuje niezwłoczna izolacja oraz zgłoszenie do odpowiedniego organu: szpitala lub powiatowej stacji sanepidu i postępowanie zgodnie z zaleceniami tego organu (w tym pełnego wywiadu epidemiologicznego i zasad izolacji). 
 2. W sytuacji dodatniego testu na obecność koronawirusa, taka osoba zostaje wykluczona z udziału w zawodach .
 3. Wprowadzenie obowiązku badania temperatury osób wchodzących do strefy biura zawodów oraz start/meta przez upoważnioną przez organizatora osobę. Osoby z temperaturą wyższą niż 38 stopni Celsjusza nie mogą uczestniczyć w treningu lub zawodach. – W takiej sytuacji należy trzykrotnie powtórzyć badanie w odstępach 10 min. Decyzję o wykluczeniu osoby z uczestnictwa w zawodach podejmuje organizator zawodów. 
 4. Przy każdym wejściu do strefy zawodów będą pojemniki z płynem dezynfekującym. Każda osoba przemieszczająca się pomiędzy strefami dezynfekuje ręce płynem dezynfekującym.
 5. Osoby wykonujące swoje obowiązki w strefie zwodów muszą być zaopatrzone w maseczki i rękawiczki ochronne. 

Orgnizator jest uprawniony w szczególności do: 

 1. żądania wypełnienia formularza oceny medycznej w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem 2019-nCoV przez każdą osobę, która ma uczestniczyć w zawodach jakimkolwiek charakterze, 
 2. kierowania na badania osób, o których mowa w pkt 1, 
 3. kierowania na izolację domową, osób o których mowa w pkt 1, 
 4. wydawania wszelkich decyzji związanych z bezpieczeństwem epidemicznym zawodów, 
 5. wykluczania z uczestnictwa z zawodow oraz treningów każdej osoby w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem 2019-nCoV, 
 6. wydawania i cofania zgody na uczestniczenie przez każdą osobę w zawodach lub treningach w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem 2019-nCoV, 
 7. żądania podania adresu przebywania każdej osoby, która ma uczestniczyć w zawodach 
 8. dokonywania wiążącej interpretacji zapisów niniejszego regulaminu, 
 9. podejmowania wszelkich decyzji w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie.

Obowiązki zawodników uczestniczących w Mazurskim Maratonie Rolkowym: 

 1. Przestrzeganie przepisów niniejszego regulaminu i zaleceń państwowych dotyczących przebywania w miejscach publicznych,- https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia
 2. Przy wejściu do strefy zawodów każda osoba wchodząca do strefy musi poddać się badaniu temperatury ciała. 
 3. Obowiązek dezynfekcji rąk.
 4. Osoby przeybywające w strefie zwodów/biura zwodów mają obowiązek kożystania z maseczk ochoronnych. 
 5. Zachowanie dystansu 2 metrów w strefie biura zawodów. 
 6. Podanie na żądanie organizatora miejsca przebywania na terenie Polski 14 dni od startu w Mazurskim Maratonie Rolkowym . 
 7. Przebywanie we wskazanym miejscu na terenie Polski podczas obowiązkowej kwarantanny do czasu wykonania testu na obecność koronawirusa, 
 8. Natychmiastowe przekazanie organizatorowu informacji o skierowaniu do kwarantanny lub izolacji przez odpowiednie państwowe władze sanitarne (także w stosunku do mechanika), 
 9. Podporządkowanie się skierowaniu do poddania się testom na obecność koronawirusa przez orgnizatora, 
 10. Powstrzymanie się od opuszczania terytorium Polski w czasie, gdy obowiązuje przy wjeździe na jej terytorium kwarantanna, a także w sytuacji, gdy w kraju docelowym podróży obowiązuje kwarantanna po wjeździe do tego kraju, 
 11. Powstrzymanie się pomiędzy zawodami od wszelkich aktywności w dużych grupach osób, co sprzyja kontaktowi z koronawirusem 2019-nCoV, 

Oświadczenie Dla Zawodników Startujących w Mazurskim Maratonie Rolkowym w Związku z Covid 19

Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu

12-200 Pisz ul. Warszawska 5

telefon: 0-87 423-23-78
faks: 0-87 423-27-80

ZALECENIA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW

 1. Każdy uczestnik zawodów (sportowiec, wolontariusz, osoba obsługująca) powinien regularnie sprawdzać swój stan zdrowia. Osoby, które czują się chore nie powinny uczestniczyć w zawodach.
 2. Zawodnik nie może brać udziału w zawodach jeśli:
  1. 1)  występują u niego objawy wskazujące na chorobę zakaźną,
  2. 2)  jest w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,
  3. 3)  zamieszkuje z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,
  4. 4)  w ciągu tygodnia miał kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lubskierowaną do izolacji.
 3. Uczestnik zawodów powinien zaopatrzyć się przed zawodami w podstawowy zestaw sanitarny(płyn/żel do dezynfekcji, maseczka ochronna, rękawiczki jednorazowe, woda, chusteczkihigieniczne).
 4. Uczestnicy zawodów są zobowiązani do stosowania się do obowiązujących norm sanitarnych,szczególnie dotyczących zasad etykiety oddechowej, praktyk w zakresie higieny rąk, dystansufizycznego.
 5. Uczestnicy zawodów są zobowiązani do przestrzegania ustalonych przez organizatora zasad,rozwiązań organizacyjnych bezpiecznego rozgrywania zawodów.
 6. Zawodnicy nie muszą korzystać z maseczek podczas startu i pokonywania trasy. Maseczkiobowiązują w pomieszczeniach (szatnia, biuro zawodów, toalety itp.).
 7. Należy zachować wymagane bezpieczne odległości pomiędzy zawodnikami w oczekiwaniu na start, pobranie wydruku z wynikiem.
 8. Należy ograniczyć do minimum przebywanie w miejscach zatłoczonych, nie stwarzać sytuacji sprzyjających zakażeniu, zachować bezpieczne odległości od innych osób.

Zawody dla dzieci

Mazurski Wyścig Rolkowy dla dzieci .

Dystans :300 m /wiek 4- 7lat / r.2018 – 2015 start godz. 10:00

Dystans :500 m /wiek 8-10 lat / r.2014 – 2012 start godz. 10:10

Dystans :1000m /wiek 11-14 lat/ r.2011 – 2008 start godz. 10:20

Prosimy o pobranie,wypełnienie oświadczenia zgody rodziców na udział nieletnich w zawodach .Dziękujemy.

http://mazurskimaratonrolkowy.pl/do-pobrania/

” Rolkuję na Mazurach bo nie mam siły w górach”

Wolontariuszem może być każdy.

Nieważne, czy masz 13 lat czy 93. Czy masz wolną godzinę w tygodniu, czy cały tydzień. Wystarczy, że wyrazisz chęć, a wspólnie znajdziemy zadanie dla Ciebie, dzięki któremu razem zorganizujemy najlepszy wolontariat rolkowy. Dołącz do nas, gwarantujemy wspaniałą zabawę i niezapomniane emocje sportowe!

Proponowane działania wolontariuszy:

1) Biuro zawodów:

• kontakt z zawodnikami w trakcie zapisów i w czasie poprzedzającym start
• pakiety startowe dla uczestników, ich przygotowanie i wydawanie
• obsługa biura, informacyjna i promocyjna
• działania Liderów wolontariatu, czyli szkolenie siebie i grup zadaniowych
• dobra zabawa!

2) Żywienie i opieka nad zawodnikami:

• punkty z napojami i przekąskami na trasie wyścigu – ich rozstawienie, obsługa i budowanie atmosfery wyścigu; działanie przeznaczone dla kilkunastoosobowych grup pod opieką Liderów
• podobne punkty z wodą do schłodzenia oraz punkty zabezpieczające trudne odcinki na trasie
• wsparcie punktów medycznych na trasie i służb porządkowych


3) Strefa startu/mety:

• depozyt (przyjmowanie rzeczy biegaczy na czas wyścigu, wydawanie na mecie)
• medale (dekorowanie zawodników na mecie)
• informacja w punktach rozstawionych w strefie startu/mety oraz w lotnych patrolach
• wspieranie służb porządkowych

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Szefową Biura Zawodów:

Pani Katarzyna Urzykowska tel. 606-485-130

.

Regulamin

maraton rolki
Regulamin

REGULAMIN MAZURSKIEGO MARATONU ROLKOWEGO

§1

1.Organizatorem zawodów Mazurskiego Maratonu Rolkowego jest: DOPPIO Roman Płotkowski, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Konstruktroskiej 6. NIP8911203195

2.Mazurski Maraton Rolkowy, to zawody, które odbędą się dnia:03.09.2022r. w Rucianem-Nidzie.

3.Uczestnikiem Mazurskiego Maratonu Rolkowego jest każda osoba, która prawidłowo zarejestrowała się i wypełniła formularz rejestracyjny, który dostępny jest na stronie http://mazurskimaratonrolkowy.pl/zapisy/ wniosła opłatę startową oraz zaakceptowała niniejszy regulamin podpisując osobiście oświadczenie (Kartę Startową) przy odbiorze Pakietu Startowego

4.Mazurski Maraton Rolkowy, to zmagania zawodników na poszczególnych dystansach:

ok 11 km rolkarze fitness , rozmiar kół max 90 mm.

ok 22 km półmaraton rolkarze speed oraz ok 43 km maraton rolkarze speed.

Dla najmłodszych zawodników przewidziano: wyścigi na dystansie 300 / 500 / 1000m.

Osoby nieletnie mogą zostać zgłoszone do uczestnictwa w zawodach tylko przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Organizatorzy wymagają od uczestników zawodów pisemnej zgody rodzica lub prawnego opiekuna na udział w zawodach.

Wymagana jest również stała obecność rodzica lub opiekuna prawnego, startujących dzieci na terenie odbywających się zawodów. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wysiłku fizycznego.

Każdy zawodnik(czka) musi posiadać kask ochronny, bez którego nie zostanie dopuszczony (a) do udziału w zawodach. Zalecane są też ochraniacze na łokcie, nadgarstki oraz kolana.

§2

Cele Imprezy:

1. Promocja lokalnego środowiska wrotkarzy oraz wspólna integracja

2. Promocja Gminy Miasta Ruciane – Nida i okolic /walorów turystycznych/

3. Ukazanie Rucianego Nidy jako miejsca przyjaznego dla osób uprawiających aktywny tryb życia

4.Zrzeszanie wrotkarzy z terenu całej Polski oraz krzewienie kultury fizycznej

5.Propagowanie idei prowadzenia zdrowego i aktywnego trybu życia, dzięki aktywności fizycznej jaką jest jazda na rolkach

6. Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych dystansach i kategoriach

§3 Termin i miejsce, informacje podstawowe

1.Impreza odbędzie się 03.09.2022r. w Rucianem-Nidzie.( Ze względu na szczególną sytuację – pandemię koronawirusa COVID-19 termin zawodów może ulec zmianie.)

2.Biuro Zawodów zlokalizowane będzie w okolicy miejscu startu.

3.Miejsce, godzina startu oraz szczegółowa trasa Biegu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.mazurskimaratonrolkowy.pl najpóźniej 14 dni przed datą wyścigu.

4.Trasa wyścigu nie będzie objęta atestem.

5.Punkt odżywczy z napojami dla Uczestników będzie znajdował się przy starcie/mecie. W razie niesprzyjających warunków pogodowych (np. upał) Organizator może rozstawić dodatkowy punkt odżywczy na poszczególnych trasach.

6.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty, godziny i/lub miejsca zawodów, przy czym Uczestnik zostanie o tym fakcie zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej www.mazurskimaratonrolkowy.pl . Z tytułu powyższych zmian Uczestnikowi nie przysługuje reklamacja ani zwrot kosztów uczestniczenia w zawodach.

7.Limit czasu na pokonanie poszczególnych tras wynosi:

 • 11 km fitness: 60 minut
 • 22 km półmaraton: 120 minut
 • 43 km maraton: 180 minut

8.W przypadku osoby, która przekroczy powyższy limit, jej ewentualna dyskwalifikacja będzie zależała od decyzji Organizatora. Zawodnik zdyskwalifikowany ma obowiązek opuścić trasę zawodów.

9.Uczestnicy mają bezwzględny obowiązek stosowania się do poleceń organizatorów, sędziów, ratowników medycznych, wolontariuszy i funkcjonariuszy Policji,Straży. Ewentualne uporczywe niestosowanie się do powyższego będzie skutkowało dyskwalifikacją.

§4 Warunki zgłoszenia i uczestnictwa

1.W zawodach mogą startować osoby które najpóźniej w dniu zawodów ukończą 18 lat oraz podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań medycznych do udziału w zawodach. Osoby niepełnoletnie(16 –18 lat) mogą zostać Uczestnikami Zawodów pod warunkiem zgody i podpisanego oświadczenia rodziców lub opiekunów prawnych. W przypadku osób nieletnich rodzice lub opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za nieletniego Uczestnika.

2.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy na zdrowiu uczestników zawodów. Wszyscy uczestnicy startujący w zawodach robią to na własną odpowiedzialność, będąc w pełni świadomi swojego stanu zdrowia i ewentualnych przeciwwskazań do wykonywania tego typu wysiłku sportowego.

3.Organizator wprowadza limity uczestników: rolki fitness:200 uczestników , rolki szybkie:500 uczestników

4.Organizator ma prawo do wprowadzenia zmian w limicie uczestników, o czym poinformuje na stronie internetowej : www.mazurskimaratonrolkowy.pl

5.O kolejności nadawania numerów decyduje firma oferująca usługę pomiaru czasu, wynajęta przez Organizatora.

6.Kolejność poszczególnych startów podana będzie przez organizatora najpóźniej 7 dni przed datą zawodów.

7.Uczestnicy są zobowiązani ustawiać się na linii startu w poszczególnych strefach czasowych z przewidywanym czasem poszczególnych zmagań.

8.Uczestnicy mogą wystartować konkurencjach : (rolki fitness 11km lub 22km,43km).

9.Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest prawidłowa rejestracja,o której informacja podana jest na stronie organizatora, uiszczenie opłaty startowej oraz podpisanie Karty Startowej w dniu odbioru Pakietu Startowego lub w dniu startu.

10.Za zgłoszenie uważa się wypełnienie przez uczestnika, internetowego formularza zgłoszeniowego i uiszczenia opłaty startowej.

11.Zapisy będą możliwe za pośrednictwem formularza internetowego. Adres odbioru Pakietów Startowych zawodów zostanie opublikowany na stronie internetowej organizatora www.mazurskimaratonrolkowy.pl

12.Uczestnicy Zawodów będą weryfikowani w Biurze Zawodów przez okazanie dokumentu tożsamości i podpisanie oświadczenia (Karty Startowej).W przypadku osób poniżej 18 roku życia, weryfikacja nastąpi na podstawie ważnej legitymacji szkolnej. W przypadku braku dokumentu tożsamości lub legitymacji szkolnej zawodnik nie zostanie dopuszczony do zawodów.

13.W trakcie trwania zawodów, każdy uczestnik jest zobowiązany do założenia numeru startowego, który znajdzie się w pakiecie startowym. Uczestnicy zobowiązani są do założenia kasków. Rolkarze nie mogą poruszać się na trasie ze słuchawkami w uszach. Prawo udziału w zmaganiach rolek fitness mają uczestnicy poruszający się na rolkach z kółkami nie przekraczającymi średnicy 110 milimetrów. Osoby niespełniające tych wymogów będą zdyskwalifikowane. Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia rolek zawodników przed startem. Sugerowane jest też założenie ochraniaczy.

14.Każdy zawodnik startujący w zawodach zobowiązany jest do startu w kasku.

15.Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza Rejestracyjnego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą, oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.

16.Regulamin jest dostępny na stronie pomiaru czasu oraz na stronie organizatora : www.mazurskimaratonrolkowy.pl

17.Uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).

18.Imprezę Mazurski Maraton Rolkowy ubezpiecza Organizator. Organizator nie zapewnia jednak jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w zawodach.

19.Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w zawodach. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w zawodach, w szczególności zasad fair play.

20.Osoby startujące w zawodach oświadczają, że są zdolne do udziału w zawodach oraz nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach. W związku z powyższym w Biurze Zawodów należy własnoręcznie podpisać oświadczenie (Kartę Startową) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wysiłku fizycznego. W szczególnych przypadkach wymagających badania medycznego decyzja obsługi medycznej zawodów przed i w czasie zawodów jest ostateczna.

21.Organizator zaleca przeprowadzenie kontrolnych badań lekarskich, które potwierdzą brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach.

22.Organizator zapewnia Uczestnikom opiekę medyczną w pobliżu startu/mety zawodów, oraz na trasie zmagań.

23.Podczas zawodów wszyscy uczestnicy muszą posiadać przymocowane (w widocznym miejscu) numery startowe.

24.Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. Nie można używać własnych numerów startowy

§5

Opłata Rejestracyjna

1.Opłata Rejestracyjna zwana opłatą startową za udział w zawodach wynosi:

od 1.1.2022r. dnia 30.03.2022r wpisowe 95 zł do dnia 1.04.2022r. do 20.08.2022r. Wpisowe 105 zł

a. Opłata rejestracyjna dla dzieci 30 zł. Płatność do 20.08.2022r.

b. Zwycięzcy w kat. open z poprzedniej edycji zwolnieni są z opłaty startowej.

2.O terminie wpłaty decyduje data wpływu środków na rachunek Organizatora.

3.Płatności realizowane są przelewami za pośrednictwem płatności :

Operatorem płatności jest: Przelewy24.pl – PAY PRO SA 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15. NIP: 779-236-98-87, Regon: 301345068

lub przelew bankowy :

Mbank : PL  33 1140 2004 0000 3402 7914 8113

kod BIC/SWIFT   BREXPLPWMBK

4.Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zgłoszeniowym i wpisać wymagane dane potrzebne do wystawienia dokumentu. Faktura zostanie wygenerowana automatycznie po zaksięgowaniu wpłaty i zostanie udostępniona do pobrania z profilu danego uczestnika w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym miała miejsce wpłata.
Zgodnie z przepisami podatkowymi, ze względu na dokonanie płatności przed wykonaniem usługi, zostanie wystawiona faktura zaliczkowa obejmująca pełną kwotę wniesionej opłaty. Tym samym faktura zaliczkowa jest jednocześnie fakturą końcową.
Zaznaczając opcję Faktura, Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie/udostępnianie faktur bez podpisu odbiorcy, w formie elektronicznej. Zgoda ta nie wyłącza prawa Organizatora do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.

5.Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi.

5.Nie ma możliwości przeniesienia wniesionej opłaty na rzecz innego uczestnika.

6.Wszelkie reklamacje i skargi dotyczące płatności będą rozpatrywane w sposób indywidualny. W tym celu należy skontaktować się z Organizatorem

§6

Pakiet Startowy

1.Po złożeniu formularza rejestracyjnego oraz uiszczeniu opłaty rejestracyjnej uczestnik otrzyma pakiet startowy, w skład którego wchodzą: numer startowy, agrafki, gadżet od Organizatora i –po przekroczeniu mety –medal okolicznościowy, opcjonalnie posiłek regeneracyjny. Organizator nie ponosi wobec uczestnika jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z nieodebraniem pakietu startowego lub jakiegokolwiek z jego elementów.

2.Pakiety startowe będzie można odbierać w biurze zawodów pod wskazanym adresem podanym na stronie .

3.Pakiety się nie dublują. Tylko jeden pakiet startowy i jeden medal pamiątkowy.

4.Wszelkie reklamacje błędnego zapisu ( kategoria ,dystans) będą rozpatrywane w sposób indywidualny. W tym celu należy skontaktować się z Organizatorem. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 3 dni 

5.W przypadku reklamacji, uczestnik zobowiązany jest skontaktować się z organizatorem telefonicznie: (+48) 50130018 lub mailowo: maratonmazurski@gmail.com.

§7 Pomiar Czasu

1.Pomiar czasu będzie prowadzony z wykorzystaniem systemu elektronicznego na linii mety.

2.Oficjalnym czasem zawodów jest czas brutto.

§8

Biuro zawodów, depozyt

1.Informacje o adresie biura zawodów i godzinach jego otwarcia zamieszczone będą na stronie organizatora.

2.Odbiór pakietu startowego uczestnika przez inne osoby będzie możliwy po okazaniu podpisanej karty startowej, kopii dowodu tożsamości uczestnika oraz pisemnym upoważnieniu.

3.W biurze zawodów Uczestnicy będą mogli skorzystać z depozytu oraz sanitariatów.

4.W depozycie zabrania się pozostawiania rzeczy wartościowych oraz dokumentów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ich zaginięcie w przypadku kiedy zawodnik zostawi rzeczy wartościowe oraz dokumenty w depozycie.

5.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Uczestników bez opieki w trakcie zawodów §9 Klasyfikacje i nagrody

1.Osoby biorące udział w zawodach, które zajmą miejsce na podium w klasyfikacji Open lub kategorii wiekowej i nie pojawią się na dekoracji zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

2.W wyścigu półmaraton oraz maraton będzie prowadzona :

a. klasyfikacja Open: -trzech najszybszych kobiet oraz trzech najszybszych mężczyzn

b. klasyfikacja wiekowa pośród kobiet i mężczyzn :

-K 20 14-do 29 lat,

-K 30-od 30 do 39 lat,

-K 40-od 40 do 49 lat,

-K 50-od 50 do 59 lat,

-K 60+

-M 14-od 18 do 29 lat,

-M 30-od 30 do 39 lat,

-M 40-od 40 do 49 lat,

-M 50-od 50 do 59 lat,

-M 60+

c. klasyfikacja Open wyścig fitness 1,2,3 miejsce . Nagrody się nie dublują.

3,Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.

4.Laureaci otrzymają okolicznościowe statuetki, lub/i dyplomy,nagrody rzeczowe.

5.Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą zawody otrzymają pamiątkowy medal

§10

Polityka prywatności

1.Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji poprzez Formularz Rejestracyjny

umieszczony na stronie pomiaru czasu przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997

r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania.

2.Organizator informuje, że nie sprzedaje i nie udostępnia osobom i podmiotom trzecim danych osobowych podawanych podczas procesu rejestracji.

3.Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania uczestnikom zawodów informacji handlowych i marketingowych od Partnerów i Sponsorów wyścigu.

4.Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania zarejestrowanym uczestnikom w dowolnym czasie wiadomości e-mail dotyczących zawodów, zmian i istotnych informacji związanych z organizacją zawodów takich jak przypomnienia, komunikaty systemowe, powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia oraz poinformowania uczestnika o przyszłych imprezach Organizatora.

§11

Postanowienia końcowe

1.Zawody odbędą się bez względu na pogodę.

2.Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowają ważność i wykonalność.

3.Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

4.W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

5.Organizator ma prawo dokonać zmian w Regulaminie Zawodów w trakcie trwania zapisów za pośrednictwem formularza internetowego, jak i po jego zakończeniu.

6.Organizator w najszerszym zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestników w wyniku udziału w zawodach oraz zwolniony jest z obowiązku naprawiania takich szkód.

7.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych i niemożliwych do przewidzenia.

8. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego https://www.gov.pl/web/sport/koronawirus—co-musisz-wiedziec https://www.gov.pl/web/zdrowie/ https://gis.gov.pl/

9.Informacje i aktualności dotyczące Biegu można znaleźć na stronach: www.mazurskimaratonrolkowy.pl

10.Kontakt: Roman Płotkowski tel.509 130 018 email: maratonmazurski@gmail.com

11.Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie organizatora